Preskocit navigáciu

Práce na sezónnej údržbe v MS Nováky a v MS Sklené


Práce na sezónnej údržbe v MS Nováky a v MS Sklené Práce na sezónnej údržbe v priestoroch MS Nováky začali 9.9.2019 príchodom 6 PrV z VÚ1056 Zemianske Kostoľany a 6 PrV z VÚ 1049 Sereď. V priebehu dňa prebehlo poučenie PrV o BOZP a PO, zabezpečili sa vstupy do TP a bol vydaný materiál potrebný na výkon prác. Z dôvodu celodenného intenzívneho dažďa samotné práce nebolo možné vykonávať. Dňa 10.9.2019 boli vykonávané práce na priepusti medzi muničnými skladmi č. 44 a č. 45, výkopové práce na uvoľnení pôvodnej priepuste a samotná demontáž pôvodnej priepuste Taktiež sa pracovalo na úprave terénu na osadenie debnenia, ktoré sa osadilo dnes (11.9.2019). Popri tejto činnosti bola osadená nová priepusť a prebieha čistenie priestoru medzi vonkajším a vnútorným oplotením. Sezónna údržba a práce s ňou spojené prebiehajú plynule a bez nedostatkov.
Dňa 16.9.2019 PrV vykonávajúci práce, odstránili debnenie na priepusti medzi skladmi 44 a 45, vyčistili pätku na moste, zadebnili ju a dňa 17.9.2019 budú túto pätku betónovať. Ďalšie práce sa vykonávali na oplotení.
V rámci sezónnej údržby MS Sklené bolo v dňoch 16.-17.9.2019 vykonané dokončenie opravy vnútorného oplotenia technického priestoru ( natiahnutie napínacieho drôtu na V konzolách a osadenie žiletkového drôtu cca 300m ). Práce vykonávali PrV VÚ 2370 Martin.
Od 16.9.2019 prebieha oprava časti oplotenia hospodárskeho priestoru za psincom. Sú vykonávané práce ako úprava terénu na vyvŕtanie dier na stĺpiky, demontáž jestvujúceho oplotenia, vykopanie dier. Práce vykonávajú PrV VÚ 2370 Martin za pomoci stroja UNC 750 od ŽP Sereď. Od 16.9.2019 pokračujú práce na priepusti medzi muničnými skladmi č. 44 a č. 45. Boli vykonané výkopové práce, osadenie debnenia a zabetónovanie nosnej pätky prechodového mosta nad priepusťou. Popri tejto činnosti prebehla betonáž uvoľnených sĺpov na vonkajšom oplotení. od brány č. 17 po bránu č.19. Momentálne prebieha demontáž poškodeného pletiva a jeho výmena na vonkajšom oplotení. Sezónna údržba a práce s ňou spojené prebiehajú plynule a bez nedostatkov. V treťom a zároveň záverečnom týždni, v ktorom pokračovali práce na sezónnej údržbe v priestoroch MS Nováky vykonáva 5 PrV z VÚ 1056 Zemianske Kostoľany a 5 PrV z VÚ 1049 Sereď – ako technické zabezpečenie priniesli 1x motorovú pílu reťazovú. Boli vykonané výkopové práce, osadenie debnenia a zabetónovanie dvoch nosných pätiek prechodového mosta nad priepusťou pri bráne č. 27. Popri tejto činnosti prebehla betonáž uvoľnených stĺpov na vonkajšom oplotení. od brány č. 19 po bránu č.21. Prebehla demontáž a oprava (vyrovnanie) žiletkového pletiva a jeho výmena na vonkajšom oplotení. Sezónna údržba a práce s ňou spojené prebiehali po celý čas plynule a bez nedostatkov. Všetky úlohy stanovené harmonogramom prác boli splnené. Od 18.9.2019 prebieha oprava časti oplotenia hospodárskeho priestoru v parku techniky. Sú vykonávané práce ako demontáž jestvujúceho oplotenia, naváranie profilov na betónové stĺpy a navŕtanie vlnitého plechu o profily. Práce vykonávajú PrV VÚ 2370 Martin a zvárač z CO ZZ II. Martin. Od 16.9.2019 prebieha oprava časti oplotenia hospodárskeho priestoru za psincom. Sú vykonávané práce ako úprava terénu na vyvŕtanie dier na stĺpiky, demontáž jestvujúceho oplotenia, vŕtanie dier, betónovanie stĺpikov, natiahnutie napínacieho drôtu, osadenie a uchytenie pletiva. Práce vykonávajú PrV VÚ 2370 Martin za pomoci stroja UNC 750 od ŽP Sereď.

Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2Príloha foto č. 2Príloha foto č. 3,5Príloha foto č. 3,5Príloha foto č. 3,5Príloha foto č. 4Príloha foto č. 4Príloha foto č. 4Príloha foto č. 5Príloha foto č. 5Príloha foto č. 5Príloha foto č. 8Príloha foto č. 9Príloha foto č. 9Príloha foto č. 10Príloha foto č. 10Príloha foto č. 11Príloha foto č. 11

Autor: por. Bc. Marek TÓTH, čat. Miroslava KOPINCOVÁ , Foto: por. Bc. Marek TÓTH, čat. Miroslava KOPINCOVÁ - Dátum: 11.09.2019
Čítanosť: 1588
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share