Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


  • Skladová a zásobovacia činnosť v rámci hospodárenia s materiálom ZT-V v prospech útvarov a zariadení OS SR .
  • Držanie stanovenej výšky zásob ZT-V pre útvary a zariadenia OS SR, MV SR pre plnenie operačných úloh v operáciách medzinárodného krízového manažmentu pre deklarované jednotky NRF a MPRSK, CS ....
  • Plnenie úloh spojených s ochranou a obranou MS Sklené.

Skočiť na menu


Share