Preskocit navigáciu

História


Velitelia Muničného skladu Nováky


podplukovník Ing. Anton GEJDOŠ   (do roku 1992)

podplukovník Ing. Stanislav KLIMAN   (1992 - 2001)

podplukovník Ing. Anton ŠTEININGER   (2001 - 2004)

podplukovník Ing. Peter BANÁŠ    (2005 - 2006)

major Ing. Milan HOMOLA    (2006 - 2012)

major Ing. Ján MEDVEĎ    (2012 - 2013)

kapitán Ing. Július PETHÖ v zastúpení   (2013 – 2014)

major Ing. Štefan ORAVKIN    (2014 - 2018)

major Ing. Jozef BLAHO   (2018 - 2021)

majorka Mgr. Gabriela ŠKVARENINOVÁ   (2021 - )

 

Chronológia udalostí v Muničnom sklade Nováky


1.7.1935

Vytvorený „Detašovaný muničný sklad ZZ. III v Novákoch“, ktorý bol priamo podriadený Zemskej zbrojnici III Trenčín na základe rozkazu Ministerstva národnej obrany.

16.9.1935

Nastúpenie prvých zamestnancov do závodu, – veliteľ - štábny kapitán Hortek.

jar roku 1937

Vytvorenie vojenskej posádky Nováky,

1938

Začiatok výstavby definitívnych muničných skladov v doline Treblianka.

1940 – 1941

Zrealizovanie navážania materiálu z drevených skladov v lokalitách Laskár a Koš do novovy-budovaných murovaných skladov.

1941

Vyhodenie do povetria skladu č. 19.

01.10.1945 - 01.10.1949

Objekt vedený ako Muniční sklad 4 Nováky v podriadenosti Ústřední zbrojnice.

1.10.1949 - 1.10.1950

Objekt vedený ako Muničný sklad II/7 Nováky. 

1.10.1950 - 1.10.1961

Objekt vedený ako 51. delostrelecká základňa Nováky.

1956

Začiatok budovania vojenského závodu s príslušným skladovým hospodárstvom.

1957

Začiatok činnosti Vojenského závodu s vlastným výrobným zariadením a technológiou.

51. delostrelecká základňa Nováky sa reorganizuje na Vojenský opravárenský závod, štátny podnik.

1970

Finančné osamostatnenie rozpočtovej časti a skladového hospodárstva.

1990 – 1992

Objekt vedený ako 57. muničný sklad v podriadenosti VÚ 1337 Týnište nad Orlicí.

1993

Prepodriadenie 57. Muničného skladu pod 3. Výzbrojnú základňu Martin (VÚ 5728 Martin), – zahájenie vedenia centrálnej evidencie munície Armády SR v Novákoch.

1994 – 1995

Osamostatnenie a premenovanie 57. Muničného skladu na 1. Muničnú základňu (VÚ 5730 Nováky).
Začiatok budovania muničného archívu v Novákoch, formou zberania údajov o munícií zo zariadení MO SR a VÚ 1337 Týnište nad Orlicí, – prevzatie 6 muničných skladov do podria-denosti.

1.10.1995

Vznik 5. Muničnej základne.

1995

Začalo činnosť Centrum manažmentu skúšobníctva a odbornej činnosti ako súčasť 5. Munič-nej základne.

1996

Odbornými orgánmi 5. Muničnej základne bol zabezpečený prvý výcvik pyrotechnikov Armá-dy SR.

1.10. 2002

Reorganizácia 5. Muničnej základne Nováky.
Prepodriadenie 52. Leteckej zásobovacej základne Maršová-Rašov, ako muničný sklad k 5. Muničnej základni.

30.9.2005

Zrušenie MS Hronsek a MS Nové Mesto nad Váhom.

1.10.2006

Prepodriadenie 5. Muničnej základne do podriadenosti Výzbrojnej základne Martin (VÚ 5728 Martin).
Vznik Muničného skladu Nováky z veliteľstva 5. Muničnej základne.

2014

Premenovanie ZZ ZT 5 na Zásobovaciu základňu II Martin.

 
Skočiť na menu


Share