Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


  • Zabezpečenie zásobovania útvarov a zariadení OS SR muníciou.
  • Skladovanie depozitnej munície útvarov a zariadení v rámci OS SR.
  • Skladovanie vyčlenených a centrálnych zásob ZT V.
  • Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu.
  • Vedenie evidencie skladovaného majetku.
  • Vykonávanie KTP a ošetrovania majetku.
  • Vykonávanie inventarizácie majetku.
  • Plní úlohy príjmu munície z verejného obstarávania.

Skočiť na menu


Share