Preskocit navigáciu

Reakreditácia CTM Nováky


Reakreditácia CTM Nováky Centrum testovania munície Nováky (CTM Nováky) ako špecializovaný odborný orgán Úradu logistického zabezpečenia Trenčín/Zásobovacej základne II. Martin v rámci procesu reakreditácie úspešne potvrdilo svoju spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne v súlade s požiadavkami zákona o akreditácii a akreditačnými požiadavkami podľa normy ISO/IEC 17025:2017 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“. Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) tak následne dňa 17.10.2019 vydala pre CTM Nováky osvedčenie o akreditácii na skúšanie výbušnín, výbušných predmetov, munície a povrchových ochrán vrátane odberu vzoriek a vyjadrovanie názorov a interpretácií výsledkov skúšok podľa rozsahu akreditácie s platnosťou do 4.12.2024.

Príloha foto č. 1

Autor: mjr. Ing. Róbert JACKO - Dátum: 04.11.2019
Čítanosť: 772
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share