Preskocit navigáciu

Reakreditácia CMaS Žilina


Reakreditácia CMaS Žilina Centrum metrológie a skúšobníctva Žilina (CMaS) ako špecializovaný odborný orgán Úradu logistického zabezpečenia Trenčín/Zásobovacej základne II. Martin v rámci procesu akreditácie úspešne potvrdilo svoju spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne v súlade s požiadavkami zákona o akreditácii a akreditačnými požiadavkami podľa normy ISO/IEC 17025:2017 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“. Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) tak následne dňa 21.11.2019 vydala pre CMaS Žilina – úsek kontroly kvality osvedčenie o akreditácii na spôsobilosť vykonávať fyzikálno-chemické skúšky palív, motorových, hydraulických a prevodových olejov, plastických mazív, iných ropných výrobkov a prevádzkových kvapalín podľa rozsahu akreditácie s platnosťou do 27.10.2021.


Autor: Ing. Jaroslava LUŽNÁ , Foto: Ing. Jaroslava LUŽNÁ - Dátum: 02.12.2019
Čítanosť: 1858
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share