Preskocit navigáciu

Čistenie technického priestoru MS Poprad


Čistenie technického priestoru MS Poprad Dňa 11.12.2019 došlo k dohode a spísaní zmluvy o nájme lesných pozemkov na hospodárenie a lesoch č. OV/05/91/006/2019 medzi spoločnosťou PRO POPPULO Poprad a VLM Pliešovce na základe ktorej sa začalo dňom 3.2.2020 čistenie technického priestoru MS Poprad od náletových drevín a nebezpečnej dreviny ohrozujúcej zdravie, životy a majetok MO SR na pozemkoch vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvo Spišské Podhradie v správe spoločnosti PRO POPULO. Na základe požiadavky veliteľa MS Poprad, súhlasu obce Spišská Teplica ako orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č.: SPT-582/2018-02 a SPT-302/2018-04 zo dňa 4.2.2019 bola dňa 11. marca 2019 zaslaná požiadavka SPO Poprad č.: SPO-PO-83/2019 na spracovanie a uzatvorenie dohody o poskytnutí služby – výrub 30 ks stromov a 49 282 m2 krovia, odborný orez 2 ks borovice lesnej v objekte MS Poprad – Kvetnica. Po uzatvorení dohody medzi MO SR a VLM Pliešovce o poskytnutí hore uvedenej služby by sa malo pokračovať aj v čistení od náletových drevín a výrubu nebezpečných drevín aj na pozemkoch vo vlastníctve MO SR.

Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1Príloha foto č. 1

Autor: mjr. Ing. Miloš GAĽA , Foto: mjr. Ing. Miloš GAĽA - Dátum: 10.02.2020
Čítanosť: 2166
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share