Preskocit navigáciu

História


 

Ústav vznikol v roku 1993 vznikom Slovenskej republiky a rozdelením Armády ČSFR. Vznikol pre potreby zabezpečenia odborných úloh v rámci služby PHM Armády SR, t.j. pre vytvorenie najvyššieho orgánu kontrolu kvality PHM, odborného technického dozoru a metrológie, kontrolného a revízneho oddelenia. V roku 2002 bolo do štruktúry ústavu začlenené oddelenie metrológie, ktoré vzniklo delimitáciou armádnych metrologických laboratórií.

Útvar bol zriadený v priestoroch Vojenskej strednej školy tyla v Žiline. Jeho názov bol Stredisko výcviku a špeciálnych činností. V roku 1995 sa útvar premenoval na 5.stredisko služby PHM. Všetky oddelenia prekonali počiatočné ťažkosti, personálna situácia sa stabilizovala a stredisko sa svojou prácou dostávalo do povedomia vojsk. Útvar plnil dôležité úlohy pri spracovaní predpisov v súčinnosti s Vojenským technickým ústavom v Liptovskom Mikuláši a s Vojenským leteckým technickým a skúšobným ústavom v Košiciach sa podieľal na riešení náhrad nedostatkových mazív a prevádzkových kvapalín.

V ďalšom období sa práca útvaru značne skvalitňovala. Zamestnanci ústavu boli za účelom získavania nových poznatkov vysielaní na školenia, kurzy a konferencie. Jednotlivé oddelenia a laboratóriá sa vybavovali kvalitnými a modernými prístrojmi.

V roku 2001 bol ústav premenovaný na Kontrolný a skúšobný ústav služby PHM. Koncom tohto roku bola v koordinácii so SNAS začatá realizácia akreditácie Oddelenia kontroly kvality. Jej výsledkom je množstvo akreditovaných skúšok. 1.1.2003 sa ústav premenoval na Metrologický a skúšobný ústav logistiky.

Skočiť na menu


Share