Preskocit navigáciu

Oddelenie materiálového manažmentu


Oddelenie materiálového manažmentu (ďalej len OMM) je určené na plnenie úloh a koordináciu činností v oblasti logistického zabezpečenia MSÚLog. Rozpracováva úlohy v oblasti zabezpečenia materiálom všetkých zásobovacích tried, jeho skladovanie, ošetrovanie, nákup, likvidáciu a výdaj.

Oddelenie materiálového manažmentu plní tieto úlohy:
- vykonáva sumarizáciu a inventarizáciu materiálu všetkých zásobovacích tried
- vedie skladovú a evidenčnú dokumentáciu materiálu
- zabezpečuje zásobovanie centrálne dodávaného materiálu
- zabezpečuje nákup ostatného materiálu,
- vykonáva fakturáciu nakupovaného materiálu,
- organizuje plynulé čerpanie pridelených finančných prostriedkov,
- zúčastňuje sa na výberovom konaní, obstarávaní tovarov a služieb,
- zabezpečuje opravy priestorov a zariadení útvaru,
- vykonáva doškolovanie a preskúšanie príslušníkov pre riadenie cestných motorových vozidiel,
- zabezpečuje opravy a ošetrovanie techniky útvaru,
- pripravuje techniku na sezónnu prevádzku,
- prípravu a vykonávanie kontrolnej činnosti so zameraním na čistotu a kvalitu skladovaných PHM vo vojenských útvaroch a zariadeniach OS SR,– ročne cca 25 útvarov,
- odber a kontrolu vzoriek PHM pri kontrolnej činnosti u útvarov – cca 50 vzoriek,
- odber a kontrolu z výrobného závodu a.s. Slovnaft – cca 30 vzoriek,
- vykonávanie odborných školení strojníkov cisternových automobilov – 40 strojníkov,
- vykonávanie odborných školení strojníkov - potrubárov,
- vykonávanie odborných školení komisárov techniky PHM,
- vykonávanie skúšok strojníkov a komisárov pre techniku PHM

oddmtoddmt

Skočiť na menu


Share