Preskocit navigáciu

Hlavné úlohy


 • kontrola kvality a spracovanie akostných špecifikácií PHM v zmysle medzinárodných noriem a STANAG-ov platných pre NATO, riešenie náhrad PHM,

 • príprava a spracovanie podkladov a návrhov k vydaniu odborných predpisov a smerníc
  služby PHM, komplexné a rozhodcovské analýzy PHM

 • posudzovanie kvality prijímaných PHM od dodávateľov a používaných vo vojskách
  Ozbrojených síl SR

 • vykonávanie kontrolnej činnosti skladových hospodárstiev u útvarov OS SR

 • odborný dohľad nad laboratóriami leteckých základní a ZZ ZT III,

 • metrologické overovanie laboratórnych prístrojov a meradiel používaných v
  službe PHM,

 • spolupráca pri metrologickom dozore nad používaním a skladovaním meradiel vo
  vojenských útvaroch a zariadeniach OS SR,

 • kalibrácie meracích prístrojov používaných v OS SR

 • uschovávanie referenčných vojenských etalónov a vykonávanie nadväznosti pracovných etalónov metrologických pracovísk v podriadenosti operačných veliteľstiev,

 • odborné prehliadky a odborné skúšky el. inštalácií stabilných a mobilných prostriedkov
  PHM

 • vykonávanie kalibrácií objemových prietokových meradiel a justovanie výdajných stojanov a mobilných prostriedkov na výdaj PHM

 • v spolupráci s AOS LM organizovanie odborného kurzu metrológie

 • v spolupráci s práporom výcviku organizovanie odborného výcviku príslušníkov služby PHM OS SR

Skočiť na menu


Share